LiteratureMuseum.ge


რაზიკაშვილების მიმოწერავაჟა-ფშაველას (1862-1917), ბაჩანას (1866-1927), თედო (1869-1922), სანდრო (1974-1943) და მიხა (მათი დისწულის) რაზიკაშვილების მიმოწერა გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის, როგორ ცხოვრობდა ვაჟა-ფშაველას ოჯახი. 

რბილი ყდა 13,8X21სმ. 
312 გვერდი 
თბილისი. 2011 
დაიბეჭდა კომპანიის მაგთიკომი მხარდაჭერით. 
ფასი მუზეუმში - 5 ლარი.