LiteratureMuseum.ge

ალექსანდრე როდჩენკო და დღევანდელი რუსული პლაკატის დიზაინიდიდი რუსი ავანგარდისტი ალექსანდრე როდჩენკოს გავლენა დღესაც იგრძნობა თანამედროვე რუსულ პლაკატში.
გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მიხაილ ანიკსტის (ლონდონი), ერიკ ბელოისოცის (მოსკოვი), იური გულიტოვის (მოსკოვი), იგორ გუროვიჩის (მოსკოვი), დიმიტრი ზახაროვის (მოსკოვი), დიმიტრი კავკოს (მოსკოვი), ერკენ კაგაროვის (მოსკოვი), ელენა კიტაევას (მოსკოვი), ალექსანდრ ლავრენტევის (მოსკოვი), ანდრეი ლოგვინის (მოსკოვი), ანა ნაუმოვას (მოსკოვი), დიმიტრი რეკინის (მოსკოვი), ტაგირ საფაევის (მოსკოვი), იური სურკოვის (მოსკოვი), პროტეი ტემენის (მოსკოვი), ბორის ტროფიმოვის (მოსკოვი), ფალდინის (პეტერბურგი), ვლადიმირ ჩაიკას (მოსკოვი), ანდრეი შოლუტოს (მოსკოვი) ნამუშევრები.